Stedenbouw

De stedenbouwkundige projecten waar ik aan werk zijn zeer divers van schaal, type en omgeving. Ik heb veel ervaring in verkavelingsplannen en kleinschalige inpassingen maar werk ook mee aan gebieds- en structuurvisie.  In mijn werk probeer ik zoveel mogelijk te begrijpen van de omgeving en plannen te maken die zich ruimtelijk, maatschappelijk en functioneel voegen in een omgeving. Een goede inventarisatie en inleving in het gebied is voor mij een voorwaarde. Ik ken het vakgebied vanuit verschillende kanten omdat ik zowel namens gemeenten als ontwikkelaars en woningcorporaties aan plannen werk. Een deel van mijn stedenbouwkundig werk doe ik voor Icons/NL met stedenbouwkundige Shyam Khandekar. www.Icons-NL.nl 

Kleinschalige herontwikkeling en inpassingen

Structuurvisie Bloemendaal 2010