Stedenbouw

De stedenbouwkundige projecten waar ik aan werk zijn zeer divers van schaal, type en omgeving. Ik heb veel ervaring in verkavelingsplannen en kleinschalige inpassingen en het opstellen en begeleiden van beeldkwaliteitsplannen. Een goed functionerende relatie tussen gebouw en omgeving en toekomstbestendige oplossingen voor parkeren, water en groen zijn de opgaven waar we voor staan. Ik werk graag samen met landschapsarchitecten om op deze thema’s het hoogst haalbare te bereiken. Omdat ik zowel namens gemeenten als ontwikkelaars en woningcorporaties werk, ken ik de bouw- en ontwikkelwereld vanuit verschillende kanten en heb ik een breed netwerk.

Tot 2021 werkte ik o.a. voor de gemeente Alkmaar aan diverse binnenstedelijke projecten en had ik een samenwerkingsverband met  Icons/NL van stedenbouwkundige Shyam Khandekar. www.Icons-NL.nl . Op dit moment werk ik o.a. aan een aantal herontwikkelingsprojecten in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. 

Herontwikkeling en inpassingen

Herontwikkeling Camping Kaag Eiland. Bestemmingsplan 2022

 

Structuurvisie Bloemendaal 2010