Scholen

Samen met Scholen met Succes heb ik een werkwijze ontwikkeld om de inrichting en uitstraling in en om bestaande scholen te verbeteren. Daarbij kijk ik aan de hand van 10 relevante thema’s hoe het gewenste profiel en de kwaliteiten van het schoolgebouw beter tot zijn recht kunnen komen. De architectuur van het bestaande gebouw is daarbij het uitgangspunt. Het is meestal al een verademing een container te bestellen en eens goed op te ruimen. Maar soms is er meer nodig voor een prettig en uitnodigend gebouw. Bijvoorbeeld doordat er is uitgebouwd, de school langzaam is dichtgeslibd of de eenheid in kleur en materiaal door allerlei kleine aanpassingen verloren is gegaan. Belangrijkste einddoel van het door Scholen met Succes aangeboden traject ‘schoolgebouw en omgeving’ is:
  • een school als aangename en goede werk- en leeromgeving
  • een school waar kinderen thuis en veilig zijn en zich goed kunnen ontwikkelen
  • een schoolomgeving waarin het profiel en de visie van de school zichtbaar is
  • optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en kwaliteiten van het gebouw

e-book

Iedere school is verschillend, zo ook onze tips en adviezen. Ik heb een e-book gemaakt om een idee te geven van de aanpak. Scholen kunnen aan de hand van het e-book alvast een eerste slag maken.