Ruimtelijke kwaliteit

Naast mijn werk als ontwerper adviseer ik partijen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Ik begeleid architecten en/of stedenbouwkundigen bij de ontwikkeling van hun plannen, veelal namens gemeenten die de initiatieven op zich af krijgen. Vaak is er spanning tussen wat voor de context passend is en wat een initiatiefnemer in zijn hoofd heeft. Mijn rol is onder anderen de ontwerpers te motiveren om zich goed te verdiepen in de omgeving en in samenspraak te komen tot mooie plannen.

Als commissie lid heb ik zitting genomen in de welstandscommissie van Zwolle-Kampen en Kaag & Braassem. Er is niet altijd een even positief beeld van welstand, maar over het algemeen denk ik dat adviezen en discussies vaak wel leiden tot betere, goed onderbouwde plannen waar ook de initiatiefnemers blij mee zijn.

Daarnaast maak ik beeldkwaliteitplannen, stel ik stedenbouwkundige randvoorwaarden op en heb ik in 2017 de Welstandsnota voor Kampen geactualiseerd.